uppdrag

Jens Rydell

naturfotograf, konsult & forskare

 

  • Naturfoto
  • Uppdragsforskning
  • Naturvårdsutredning
  • Insekter
  • Fladdermöss

 

vindkraftverk

 

uppdragsgivare i urval:

 

Hovdala slott

Göteborgs stad

Eslövs kommun

Naturvårdsverket

Vattenfall Vindkraft AB

Polarforskningssekretariatet

Marks kommun

Ulricehamns kommun

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Pettersson Elektronik AB

Eolus Vind AB

Solid Vind AB

Schönborg Vind AB

Wickman Vind AB

Naturskyddsföreningen

Jens Rydell (c) All rights reserved. Created by Graptolit ord&natur