Om

Jens Rydell

naturfotograf, konsult & forskare

Aktuellt

Februari 2017. Fotosafari och forskningsresa till Kenya

0705-181431

jens.rydell@telia.com

 

Curriculum Vitae

Publikationer

Jens Rydell är docent i zoologi, naturfotograf och forskare vid Lunds universitet. Uppvuxen i Västergötland med skånska gener har Jens världen som sitt arbetsfält. Hans fotokonst och nyskapande forskningsidéer har gett upphov till hundratals publikationer om fladdermöss och insekter. Jens är Sveriges idag ledande expert på fladdermöss och en eftertraktad fotograf som avbildar det lilla, det osynliga och det okända landskapet bortom våra sinnen.

 

Jens är medlem i Naturfotograferna och representeras av bildbyråerna Johnér och Scanpix

Jens Rydell (c) All rights reserved. Created by Graptolit ord&natur